تاپ کالر، با ارائه مشاوره های فنی و مهندسی به مشتریان خود جهت کاربری بهتر محصولات تولیدی به عنوان پشتوانه ای تاپ در کنار مشتریان خواهد بود.

Top Caller, by providing technical and engineering advice to its customers for the better use of manufactured products, will be with the customers as a support of Top.

آدرس ایمیل :

m.gh.alipoor@gmail.com

:E-mail

شماره تلفن :

88199162 – 021

0098-88199162

:Phone Number

آدرس کارخانه:

تهران.جاده قدیم ساوه.شهرک صنعتی نصیر آباد.خیابان سرو.کوچه سرو ۲۵

25th Sarv Alley, Sarv Street, Nasir Abad Industrial Estate, Old Saveh Road, Tehran, Iran

:Factory Address